Theo đó, tỷ lệ phụ nữ vay trả góp từ Home Credit tại các khu vực luôn thấp hơn so với nam giới (phụ nữ chiếm 39%). Ở thị trường miền Bắc, tỷ lệ khách hàng nữ chỉ chiếm khoảng 36%, ở miền Nam là 39% và miền Trung và Tây Nguyên là 41,3%.

Xét theo độ tuổi, ở cả ba miền, phụ nữ từ 20 đến dưới 30 tuổi đi vay trả góp nhiều nhất, chiếm trung bình khoảng 44- 45% so với tổng số khách hàng nữ cả nước. Chiếm tỉ lệ vay ít nhất là phụ nữ ở độ tuổi trên 50 tuổi (khoảng 4.8%).  Phụ nữ ở miền Bắc ít vay nhưng đa phần vay mua hàng có giá trị cao, phụ nữ ở miền Trung và Tây Nguyên vay mua điện thoại thông minh và phụ nữ miền Nam tuy thu nhập cao nhưng vẫn thích vay trả góp.

T.H