Tại buổi lễ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trần Hùng nhấn mạnh, Chương trình phối hợp giúp thống nhất chỉ đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương, từ cơ sở sản xuất đến các hộ kinh doanh. Từ đó, lập lại trật tự trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh gas phục vụ thiết yếu cho sản xuất công nghiệp và tiêu dùng.

Ông Trần Hùng mong muốn, cơ quan báo chí vào cuộc cùng với lực lượng chức năng tuyên truyền về các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gas định hướng dư luận. Từ đó, cổ vũ những doanh nghiệp kinh doanh gas làm ăn chân chính, những hộ kinh doanh làm ăn nghiêm túc, cũng như lên án, phê bình nghiêm khắc, vạch trần những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lợi dụng làm ăn phi pháp....

L. Hiệp