Hai website về vùng nuôi cá tra tại ĐBSCL.

Tại lễ ra mắt, 2 website là www.pangasiusmap.com (bản đồ vùng nuôi cá tra) và mekongfishmarket.com được BTC với thiệu đến các đại biểu. www.pangasiusmap.com sẽ giúp người xem cập nhật khoảng 200 vùng nuôi cá tra của doanh nghiệp và hộ nuôi của 6 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL (Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Tiền Giang) với tổng số 1.104 ao nuôi cá tra, với diện tích trên 1.200 ha.

Còn mekongfishmarket.com, sẽ cung cấp cho thành viên bán hàng các tiện ích hỗ trợ cho hoạt động quảng bá sản phẩm thủy sản, báo giá. Việc đăng ký thành viên dễ dàng, nhanh chóng và miễn phí. Cung cấp thông tin về thị trường hoạt động thông qua website, định hướng tiêu dùng cho từng khu vực, các đặc điểm về nhu cầu hàng hóa.

T.Lĩnh