Mức phạt này là do Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha đã không tuân thủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Cụ thể, công ty đã để lượng nước thải chưa qua xử lý tràn ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Quyết định cũng buộc trong vòng một tháng Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha phải thực hiện triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do công ty gây ra, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện đến cơ quan chức năng theo qui định.

Đức Trí