Cụ thể, theo báo cáo của Petrolimex, năm 2015, sản lượng xăng dầu xuất bán vượt kế hoạch 5,7%, nhưng doanh thu thuần chỉ đạt 96% kế hoạch (gần 147.000 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế năm này của Petrolimex đạt 3.748 tỷ đồng. Sang năm 2016, công ty đặt mục tiêu doanh thu 134.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.968 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Petrolimex cho biết, đã phát hành hơn 103,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Tư vấn và Holdings JX Nippon Oil & Energy Việt Nam với giá 39.017 đồng/cổ phiếu. Theo đó, tổng công ty đã thu về số tiền hơn 4.039 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 11.388 tỷ đồng.

V.H