Ngày 19-4, tại Hà Nội, PV Power đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, công bố kết quả kinh doanh năm 2018 và thông qua nhiều nội dung, mục tiêu phấn đấu của năm 2019.

Chủ tịch HĐQT PV Power Hồ Công Kỳ phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2018 là một năm khó khăn của ngành dầu khí nói chung và PV Power nói riêng, nhưng đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đạt được kết quả đáng kể.

Trong đó, sản lượng điện hợp nhất toàn PVPower đạt hơn 21 tỷ Kwh, chiếm 11% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn quốc. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất của tổng công ty đạt 33.260 tỷ đồng, đạt vượt 6% so với kế hoạch, nộp thuế 1.295 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch.

Về mục tiêu năm 2019, Ban lãnh đạo công ty nhận định, năm 2019 sẽ là giai đoạn khó khăn khi nguồn khí ngày càng suy giảm, Vinacomin lại gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn than, chi phí bảo dưỡng sửa chữa lớn, nhiều dự án cần nhu cầu vốn… Hội đồng Quản trị (HĐQT) PVPower trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu năm 2019 gần 32.770 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2.275 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả năm 2018. Công ty dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%.

Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh trả lời các cổ đông về các câu hỏi liên quan đến hoạt động của PV Power.

Về lý do không chia cổ tức năm 2018, PV Power cho biết, năm trước, doanh nghiệp đạt 33.260 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất thu về 2.287 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của PVPower chỉ đạt 214 tỷ đồng, không đủ thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ 3%, theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới PVPower sẽ tiến hành trùng tu Nhà máy thủy điện Hủa Na; tiểu tu các Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2; đẩy mạnh tiến độ đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4..., đẩy mạnh xây dựng phát triển thương hiệu PV Power trên thị trường chứng khoán.

Tại đại hội, PV Power cũng trình đại hội việc miễn nhiệm ông Vũ Huy An, Thành viên HĐQT, là người đại diện vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-2. PVN cũng có văn bản đề cử người thay thế. 

HĐQT PV Power chúc mừng các tân Thành viên HĐQT và tân thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

PV Power nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ 5 lên 7 thành viên, gồm 1 Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 1 thành viên HĐQT là Tổng giám đốc, 5 thành viên HĐQT (trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập).

Ngoài ra, số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến nâng từ 3 lên 4 người. 2 nhân sự được bầu vào HĐQT là bà Vũ Thị Thu Nga và Nguyễn Hoàng Yến. Cá nhân được bầu vào Ban Kiểm soát là bà Hà Thị Minh Nguyệt.

An An