Ngay sau thời điểm PVN tiếp nhận lại tài sản và hoạt động dầu khí của Lô 01&02 thì PVEP, với vai trò là đơn vị chủ lực của Tập đoàn, với tinh thần luôn sẵn sàng gánh vác và chia sẻ những nhiệm vụ khó khăn của Tập đoàn khi cần thiết, đã chủ động thành lập ngay Ban điều hành dự án Lô 01&02 với những nhân sự có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất của mình để đảm bảo công tác quản lý, vận hành khai thác mỏ liên tục trong lúc chờ các thủ tục pháp lý được hoàn thiện.

Bằng ý thức trách nhiệm rất cao đó, trong hơn 1 tháng tạm thời điều hành (từ ngày 9-9 đến ngày 9-10-2017), Ban điều hành dự án của PVEP đã đảm bảo công tác vận hành và khai thác của Lô 01&02 diễn ra tuyệt đối an toàn với sản lượng ước đạt 360 nghìn thùng dầu; doanh thu ước đạt 20,52 triệu USD. Đây thực sự là những con số hết sức ấn tượng đối với giai đoạn chuyển giao và tiếp quản dự án vốn luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro cả về hoạt động sản xuất, an toàn và pháp lý.
Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quỳnh Lâm (trái) và Tổng giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải ký kết hợp đồng.

Kết quả tích cực nói trên cùng với năng lực và kinh nghiệm đã được kiểm chứng của PVEP chính là cơ sở để PVN tin tưởng lựa chọn điều hành Hợp đồng dầu khí Lô 01&02 với PVEP. Sự kiện này một lần nữa khẳng định năng lực và kinh nghiệm của PVEP trong công tác điều hành dự án dầu khí, khẳng định bản lĩnh và trình độ quản lý dự án dầu khí cuả PVEP nói riêng và ngành Dầu khí Việt Nam nói chung đã tiệm cận trình độ khu vực và thế giới.

Sau khi Hợp đồng điều hành được ký kết, PVN sẽ có cơ chế phù hợp để PVEP tham gia sâu hơn, chủ động nhiều hơn vào công tác điều hành dự án, nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như kinh nghiệm điều hành dự án của PVEP, góp phần hoàn thiện mô hình điều hành dự án dầu khí để PVEP tiếp tục trưởng thành và đảm đương những trọng trách tương tự mà Tập đoàn giao phó trong thời gian tới.

PV