Đại hội này, PV Power sẽ chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung bao gồm: Điều lệ Tổ chức Hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ, bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và một số nội dung quan trọng khác, trong đó có việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Tổng công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã POW, dự kiến hoàn thành cuối 2018 và dự kiến 6 tháng cuối năm 2018 sẽ chia cổ tức 3%.

PV Power đã IPO thành công ngày 31-1-2018 và giao dịch trên sàn UPCoM ngày 6-3-2018.                   

Được thành lập ngày 17-5-2007, trải qua hơn 11 năm xây dựng và trưởng thành, PV Power đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành doanh nghiệp Công nghiệp - Thương mại mạnh. Thương hiệu, uy tín của PV Power đã được khẳng định ở trong nước và trong khu vực.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất chính thức đánh dấu sự chuyển đổi mô hình hoạt động của PV Power.

Sản lượng điện lũy kế từ khi thành lập đến nay đạt trên 162 tỷ kWh,  PV Power đã trở thành nhà cung cấp điện năng lớn thứ 2 của đất nước, đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Theo kế hoạch từ ngày 1-7-2018, PV Power chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Trong 06 tháng đầu năm 2018, PV Power đã đạt được những kết quả như sau:  Sản lượng điện ước đạt 11.776 triệu kWh/ 11.222 triệu kWh kế hoạch (đạt 105% so với kế hoạch được giao); Tổng doanh thu ước đạt 17.379 tỷ đồng/ 15.888 tỷ đồng kế hoạch (đạt 109% so với kế hoạch được giao);  Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.373 tỷ đồng/ 885 tỷ đồng kế hoạch (đạt 155% kế hoạch được giao); Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.256 tỷ đồng/ 785 tỷ đồng kế hoạch (đạt 160% so với kế hoạch được giao).

6 tháng cuối năm 2018, PV Power tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc của PV Power, thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án được duyệt, tập trung nguồn tài chính cho mục tiêu phát triển PV Power bền vững trong những năm tới cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của PV Power; Phối hợp chặt chẽ với EVN/A0, Vinacomin, PVGas trong công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các Nhà máy điện của PV Power, huy động tối đa công suất, đủ nguồn khí/than để sản xuất và đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện: Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, Hủa Na, Nậm Cắt, Đakđrinh, Vũng Áng 1;  Tiếp tục quản lý, giám sát và có các giải pháp hỗ trợ các đơn vị thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là Công ty CP Thủy Điện Hủa Na, Công ty CP ĐLDK Bắc Kạn, Công ty CP Thủy điện Đakđrinh; Triển khai công tác chuẩn bị, thực hiện đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3&4 đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm chi phí....

An An