Từ ngày 1-4-2019 tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp ngân sách Nhà nước (NSNN), thì phải thực hiện nộp các khoản vào NSNN (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước. 

Sau một ngày thực hiện không sử dụng tiền mặt khi nộp thuế và lệ phí hải quan tại Hải quan các tỉnh, thành cho thấy, mọi hoạt động nộp thuế và lệ phí hải quan đều thông suốt và thuận tiện.  

Không dùng tiền mặt khi nộp thuế và lệ phí hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, nhất là những cửa khẩu vùng sâu thì mặc dù cơ quan Hải quan đã hỗ trợ và tạo mọi thuận lợi, tuy nhiên thực hiện quy định mới này cũng gây một số xáo trộn cho hoạt động XNK của DN. 

Theo ông Đinh Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh, khó khăn nhất hiện nay là việc triển khai quy định này tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Do đặc thù cửa khẩu xa trung tâm hành chính, nên tại đây hiện chưa có điểm giao dịch của ngân hàng, kho bạc. Do đó, để nộp tiền thuế, phí, lệ phí, DN phải di chuyển xuống thị trấn Tây Sơn (hơn 35km). 

Bên cạnh đó, hầu hết các DN có hoạt động XNK qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đều là DN vừa và nhỏ, trang thiết bị kết nối hệ thống kho bạc, ngân hàng còn hạn chế nên đã gặp khó khăn. Cục Hải quan Hà Tĩnh đã có công văn gửi UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh và các ngân hàng thương mại phối hợp thu trên địa bàn, đề nghị bổ sung thêm các điểm giao dịch, điểm thu gần nơi làm thủ tục hải quan để hỗ trợ DN làm thủ tục XNK hàng hóa. Riêng về phí, lệ phí hải quan, các chi cục hải quan hướng dẫn DN thực hiện nộp tiền phí, lệ phí theo tháng. Trường hợp DN có nhu cầu nộp theo từng tờ khai hải quan, DN có thể nộp tiền phí, lệ phí hải quan cùng với thời điểm nộp tiền thuế.

Theo đánh giá của các đơn vị, việc thu phí không dùng tiền mặt tạo thuận lợi cho cả cơ quan Hải quan và DN. Theo đó, cơ quan Hải quan tiết kiệm được nhân lực thu tiền, quản lý sổ sách. Việc theo dõi thu thuế, phí của DN cũng rất thuận lợi do đã có sẵn trên hệ thống kế toán. Các DN chủ động và tiết kiệm được thời gian trong việc nộp thuế các loại thuế, phí liên quan đến hoạt động XNK.

Phan Đức