Không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, quá trình cổ phần hóa TCT TBYTVN giai đoạn năm 2007-2010, Bộ Y tế không báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về vướng mắc để hoàn thành việc cổ phần hóa; sau khi chuyển đổi không tiếp tục chuyển thành công ty cổ phần.

Sau khi chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV TCT TBYTVN, doanh nghiệp không thực hiện nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế; không phát triển được nguồn vốn Nhà nước đầu tư. Bộ Y tế chưa thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm quy định. Quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV TCT TBYTVN giai đoạn năm 2014-2016, Quyết định số 4208/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế chưa phù hợp với quy định của Chính phủ. Bộ Y tế chưa ban hành kế hoạch, lộ trình triển khai công tác cổ phần hóa theo quy định.

Bộ Y tế ban hành quyết định về giá trị doanh nghiệp cổ phần chậm so với quy định. Việc triển khai thực hiện phương án sử dụng đất được phê duyệt còn chậm, không đúng tiến độ đề ra và sử dụng đất chưa đúng quy hoạch. TCT TBYTVN đến thời điểm 12-7-2016 còn có những khoản nợ khó đòi quá hạn. Khi xác định giá trị doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa không chỉ đạo, kiểm tra, xác định lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm, so với giá đang hạch tóan trên sổ kế toán.

Cơ quan này cũng không báo cáo Bộ Y tế về giá trị tăng thêm của cổ phiếu Mediplast từ 25.200 đồng/cổ phiếu lên 29.484 đồng/cổ phiếu và không xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần thực hiện chưa đúng quy định, phản ánh không chính xác giá trị doanh nghiệp.

Đối với việc thoái vốn tại Mediplast, Danameco và việc sáp nhập Mediplast vào TCT TBYTVN-CTCP, việc sáp nhập Mediplast vào TCT TBYTVN-CTCP chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau 1 năm khi TCT TBYTVN chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần thì phải hoàn thành việc thoái vốn, sau khi thoái vốn mới được tiến hành sáp nhập nhưng TCTTBYT-CTCP lại tiến hành sáp nhập trước khi tiến hành thoái vốn.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức xác định lại trị giá cổ phần, số lượng cổ phần và tỉ lệ cổ phần của nhà nước tại TCT TBYTVN-CTCP để chuyển giao vốn nhà nước về cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đảm bảo theo đúng sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển từ Công ty TNHH MTV TCT TBYTVN chuyển sang TCT TBYTVN-CTCP.

Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm đã nêu tại phần kết luận. Đề nghị phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc thực hiện cổ phần hóa TCT TBYTVN, không thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng; thiếu kiểm tra, giám sát trước khi cổ phần.

Đối với TCT TBYTVN-CTCP, thực hiện nộp ngay khoản tiền lãi do nộp số tiền thu từ việc bán cổ phần về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp sau khi kết luận thanh tra có hiệu lực. Hủy bỏ và không công nhận kết quả của 2 chứng thư thẩm định giá và các văn bản, phương án lấy kết quả của 2 chứng thư thẩm định làm cơ sở hoặc làm căn cứ, do kết quả định giá là không chính xác và không có cơ sở.

UBND TP Hà Nội theo dõi, đôn đốc xử lý những tồn tại trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 1 ngõ 135 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và số 89 Lương Đình Của, Đống Đa, Hà Nội; lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất theo quy định của pháp luật nếu TCT TBYTVN-CTCP vi phạm vào những quy định về quản lý và sử dụng đất đai tại 2 cơ sở nêu trên.

Các nội dung trong kết luận thanh tra đã được Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý.

Nguyễn Hương