Trong đó, doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của Nhà nước mức thưởng cao nhất 64 triệu đồng, thấp nhất 2,9 triệu đồng. DNTN, công ty hợp danh, công ty CP không có vốn Nhà nước, công ty TNHH, mức thưởng cao nhất 457 triệu đồng, thấp nhất gần 2,9 triệu đồng. Doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất 204,5 triệu đồng và thấp nhất 3 triệu đồng.

Đến nay, có 195 doanh nghiệp trong KCN-KCX hỗ trợ cho người lao động 3.433 vé xe, 23.781 phần quà và các hỗ trợ khác, như: họp mặt cuối năm, lì xì, rút thăm trúng thưởng… với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Ban quản lý Hepza phối hợp với các sở, ngành tổ chức hỗ trợ 9.500 vé xe, quà và tổ chức xe cho công nhân về quê đón Tết.

T.Hà