Ngày 26-3, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp (DN)”. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dự, khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng phải xác định rõ mục tiêu, tìm giải pháp để Việt Nam nhanh chóng có 2 triệu DN dân doanh như mong muốn. Cần nhanh chóng tạo dựng môi trường đầu tư-kinh doanh thông thoáng, đáp ứng nhu cầu phát triển của DN; đặc biệt là quyết tâm đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, vấn đề mang tính nền tảng và quyết định là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia bằng các biện pháp, hành động kịp thời, thiết thực.

Theo báo cáo Kinh doanh 2016 của Ngân hàng Thế giới, mức độ thuận lợi đối với kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 90/189 nền kinh tế, chỉ đạt mức điểm trên trung bình (62,1/100). 

Các lĩnh vực đánh giá kém thuận lợi và có điểm trung bình và dưới trung bình bao gồm: Nộp thuế (168/189); Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư (122/189); Giải thể doanh nghiệp (123/189); Tiếp cận điện năng (108/189) và Khởi sự kinh doanh (119/189).

So với mức trung bình của các ASEAN-6 cũng như 10 nền kinh tế thuận lợi nhất cho kinh doanh trên thế giới, hầu hết các chỉ số của Việt Nam đều thấp hơn đáng kể.

Lưu Hiệp