Điều này được lãnh đạo MobiFone đưa ra tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kì 2015-2020, diễn ra trong các ngày 27 - 28/7.

Trong các năm 2010-2014, MobiFone đạt tổng doanh thu 191.208 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 32.997 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 6%/năm. Tổng số nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 22.864 tỷ đồng.

MobiFone thống nhất mục tiêu tăng trưởng trên 20% giai đoạn 2015-2020.

Trong giai đoạn 2015-2020, MobiFone tiếp tục cổ phần hoá theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Ngoài mục tiêu tăng trưởng trên 20%, MobiFone cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 3-5%/năm, nộp ngân sách tăng bình quân 5%/năm…

Để hoàn thành các mục tiêu này, MobiFone sẽ thực hiện kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực lớn là di động, truyền hình, bán lẻ, đa phương tiện…

K. Vy