Theo Bộ Tài chính, tại Kết luận số 2569/KL-TTCP ngày 12-10-2017 của Thanh tra Chính phủ kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu ACV, Thanh tra Chính phủ không kiến nghị xử lý về kinh tế đối với ACV đã thu tiền sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ôtô con đưa đón trả khách.

Thực tế giai đoạn 2012-2017, ACV đã hạch toán kế toán số tiền này, xuất hóa đơn, xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận, trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo đúng hướng dẫn chế độ kế toán của Bộ Tài chính và đã nộp thuế, nghĩa vụ ngân sách theo đúng quy định.

Liên Bộ Tài chính - GTVT thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không xử lý kinh tế đối với số tiền ACV đã thu được từ dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ôtô đưa, đón trả khách giai đoạn 2012-2017 do ACV đã thực hiện các nghĩa vụ ngân sách theo quy định.

PV