Theo đó, với kinh phí 22,1 triệu USD và được thực hiện trong 5 năm, dự án USAID LinkSME sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ KH&ĐT cải thiện hệ sinh thái kết nối chuỗi cung ứng cho DNNVV và nâng cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ phát triển DNNVV.

 Đồng thời, kết nối các DNNVV với những doanh nghiệp hàng đầu sẽ thúc đẩy tầm nhìn về tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hỗ trợ mục tiêu của USAID Việt Nam là giúp mở rộng tăng trưởng bao trùm, theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, việc hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam theo dự án LinkSME sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững và khả năng thoát khỏi bẫy các nước có thu nhập trung bình của Việt Nam trong những thập niên tới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink cho biết, trên thực tế, 2 nước là đối tác quan trọng của nhau, cùng nhau hướng tới tương lai phát triển. Thông qua dự án này, tôi hy vọng, sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng DNNVV hướng tới mục tiêu hoạt động hiệu quả và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn cầu”, ông Daniel J. Kritenbrink nhấn mạnh.

Lễ khởi động dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa có trình độ quản lý thấp, nguồn nhân lực nhỏ bé cả về lượng và chất. Đặc biệt, mối liên kết của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như giữa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn còn nhiều hạn chế. 

“Dự án sẽ góp phần tích cực giúp Chính phủ Việt Nam giải quyết được các vấn đề mà khu vực DNNVV Việt Nam đang đối diện, tăng cường năng lực liên kết cho DNNVV trong các ngành được lựa chọn, đồng thời tạo tác động lan tỏa, khuyến khích nhiều DNNVV tự tin và chủ động vươn ra các thị trường quốc tế.” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.


Lưu Hiệp