Công trình đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa là công trình trọng điểm trong Tổng sơ đồ điện VII của Hệ thống điện Quốc gia có quy mô xây dựng mới đường dây 500 kV hai mạch dài 20 km đi qua 3 huyện: Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.586 tỉ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư. Công trình nhằm truyền tải công suất của các nhà máy điện (NMĐ) Sông Hậu 1 và Sông Hậu 2 lên hệ thống điện quốc gia, cùng với các đường dây 500 kV khác trong khu vực truyền tải công suất của các nhà máy điện khu vực miền Tây Nam bộ về trung tâm phụ tải TP.HCM. 

Dự án cũng nhằm làm giảm tổn thất điện năng của toàn hệ thống, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An và TP.HCM.

PV