Khoảng 250 đại biểu và khách mời đến từ 20 quốc gia thuộc châu Âu và trên thế giới đã đăng ký tham dự diễn đàn. Chủ đề của diễn đàn là về những cơ hội và thử thách của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) được ký kết vào cuối năm ngoái.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu là hoạt động thường kỳ của Liên Hiệp hội doanh nghiệp Việt kiều châu Âu, một tổ chức xã hội dành cho các doanh nghiệp Việt Nam sinh sống và làm việc tại các nước châu Âu.

Kể từ năm 2006, hàng năm, Liên Hiệp hội tổ chức luân phiên Diễn đàn doanh nghiệp tại các quốc gia thành viên. Năm nay, diễn đàn có sự liên kết với doanh nghiệp Việt kiều trẻ châu Âu thông qua sự hiện diện của Liên hiệp doanh nhân trẻ Việt Nam tại châu Âu (EViYBA).

Song Thuong