Đường dây 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới đã được xây dựng và vận hành từ tháng 1-2016, cùng với mạch 2 đường dây 220 kV Đồng Hới - Đông Hà - Huế dự kiến đuợc đưa vào vận hành vào cuối năm 2017 sẽ khiến công suất truyền tải qua TBA 220 kV Đồng Hới tăng lên.

Để đảm bảo quản lý vận hành, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống cột, xà Trạm biến áp 220 kV Đồng Hới đồng bộ với 2 ĐZ 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới và Đồng Hới - Đông Hà - Huế.


Việc triển khai thực hiện công trình sẽ giúp giảm tổn thất của hệ thống điện, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia khu vực miền Trung, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho phụ tải của nền kinh tế và phát triển xã hội của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh lân cận.

Công trình được khởi công ngày 30/6/2017 với các hạng mục chính: Thay thế dây dẫn, phụ kiện các ngăn lộ phía 220 kV từ dây ACSR-300/39 bằng dây dẫn AAC-800; thay dây dẫn, phụ kiện phía đầu ra 110 kV của MBA từ dây ACSR 450 bằng dây dẫn 2xAAC-630; điều chuyển vị trí dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp, sứ đứng; bổ sung sứ đứng 220 kV để đảm bảo khoảng cách an toàn; bổ sung nối đất thiết bị lắp mới và điều chuyển vị trí; bổ sung hệ thống chiếu sáng ngoài trời sân phân phối 220 kV; tháo dỡ để thi công và lắp đặt lại hệ thống camera cùng các hạng mục xây lắp, xây dựng khác.

Công trình do PTC2 điều hành quản lý dự án, Viện Năng Lượng thiết kế, Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 thi công, Truyền tải điện Quảng Bình giám sát, nghiệm thu và tiếp nhận quản lý vận hành.

Trong quá trình thi công do vừa thi công vừa vận hành nên các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và đặc biệt đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công.

N.P.T.