Theo báo cáo, tính đến hết quý III/2017, sau trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận của TPBank đạt 807 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận 780 tỷ đồng đã đề ra cho cả năm 2017. Tổng tài sản của TPBank đạt 114,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng tín dụng của TPBank hiện tại đạt 67,056 nghìn tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch năm và tăng trưởng gần 20%. Chất lượng tín dụng của TPBank được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu dưới 0,8%, trong nhóm ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất trên thị trường.

Tổng huy động từ các tổ chức và dân cư của TPBank cũng tăng gần 21% so với đầu năm và đạt gần 95% kế hoạch cả năm. Chỉ tiêu quý III về huy động vốn cho thấy những sản phẩm, dịch vụ của TPBank đã nhận được sự phản hồi rất tốt và ngày càng chiếm được lòng tin từ phía khách hàng.

Sau 5 năm nỗ lực bứt phá, TPBank đã trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng số, được công chúng và thị trường tín nhiệm cao. Cũng trong tháng 10/2017, TPBank công bố quyết định tiếp tục tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng - TGĐ lãnh đạo TPBank trong 5 năm tái cơ cấu vào vị trí TGĐ TPBank trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo, đây là tín hiệu tích cực đối với sự nhất quán về định hướng hoạt động của TPBank trong những kế hoạch dài hạn.

Với mức lợi nhuận đã đạt được qua 3 quý vừa qua cùng với sự bứt phá trong tốc độ kinh doanh quý IV, TPBank kỳ vọng sẽ vượt xa kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, đứng trong hàng ngũ các nhà băng có lợi nhuận trên ngàn tỷ năm nay.

PV