Lễ công bố là một phần của Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam được thực hiện bởi Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từ năm 2016. Chương trình sử dụng Bộ chỉ số CSI (Chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững) làm tiêu chí cơ bản để đánh giá và tôn vinh các doanh nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam.

Năm nay Bộ chỉ số CSI được điều chỉnh tiệm cận với Bộ tiêu chuẩn GRI của Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu và thông lệ quốc tế. CSI 2018 có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp dù ở quy mô hay lĩnh vực nào, và là công cụ trợ giúp đắc lực cho doanh nghiệp trong việc lập báo cáo bền vững.

Chương trình năm nay đã nhận được gần 500 hồ sơ đăng ký từ cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù số lượng hồ sơ tăng lên, Heineken Việt Nam vẫn duy trì vị trí là doanh nghiệp bền vững nhất tại Việt Nam (lĩnh vực sản xuất). Tại buổi lễ, Heineken Việt Nam cũng được biểu dương là một trong số điển hình xuất sắc nằm trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong ba năm liên tiếp (2016 – 2017 - 2018).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc trao  bằng chứng nhận Doanh nghiệp Bền vững nhất tại Việt Nam (lĩnh vực sản xuất) cho đại diện Heineken Việt Nam.

Chiến lược phát triển bền vững của Heineken toàn cầu cũng như tại Việt Nam đều được xây dựng trên cơ sở hỗ trợ những Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SDGs) và được thực hiện xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị  - từ sản xuất đến phân phối và tiêu dùng.

Một trong những trọng tâm hoạt động chính của Heineken Việt Nam là thúc đẩy uống có trách nhiệm thông qua các nhãn hiệu lớn của mình. Năm 2017, Heineken Việt Nam đã đầu tư 16 tỷ đồng và tiếp cận hơn 10 triệu người tiêu dùng thông qua các chiến dịch đầy sáng tạo của nhãn hiệu Heineken và Tiger. Heineken Việt Nam đã góp phần gìn giữ hành tinh bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu tối đa lượng nước sử dụng, xử lý chất thải và hướng tới không có chất thải cần chôn lấp trong hoạt động sản xuất. Các nhà máy của Heineken Việt Nam dẫn đầu về hiệu suất sử dụng nước trong các nhà máy của Heineken tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 99% phụ phẩm và phế liệu trong sản xuất được tái sử dụng hoặc tái chế.

Về đóng góp kinh tế, Heineken Việt Nam đóng góp 0,88% tổng GDP của Việt Nam và hỗ trợ 158.000 việc làm trong năm 2017, thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp và chuỗi giá trị của mình tại đây.

Tân Lương