Đây là năm thứ hai Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tổ chức chương trình này và đã nhận được hơn 500 hồ sơ đăng ký tham gia từ cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù số lượng hồ sơ năm nay tăng nhiều, nhưng Heineken Việt Nam đã vượt trên thứ hạng được bình chọn top 3 của năm ngoái và vươn lên vị trí hàng đầu là Công ty sản xuất bền vững số 1 tại Việt Nam năm 2017.

Việc Heineken Việt Nam được lựa chọn là doanh nghiệp đứng đầu bảng xếp hạng CSI, khối Doanh nghiệp sản xuất, nhờ vào những thành tựu mà doanh nghiệp đã đạt được. Ước tính Heineken Việt Nam đóng góp khoảng 0,75% GDP của cả nước. 

Các nhà máy sản xuất của Heineken Việt Nam tập trung vào chiến lược phát triển xanh nhờ các sáng kiến thân thiện với môi trường, không thải khí carbon.

Công ty tập trung vào chiến lược phát triển xanh nhờ các sáng kiến thân thiện với môi trường, không thải khí carbon, trong đó sử dụng năng lượng sinh khối để nấu bia là một ví dụ nổi bật. Công ty cũng ưu tiên sử dụng nguồn cung ứng nội địa, điều này góp phần tạo ra gần 200.000 việc làm tại Việt Nam. 

Heineken Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong việc khuyến khích uống có trách nhiệm tại Việt Nam bằng việc triển khai những chiến dịch hiệu quả ví dụ như chương trình “Uống có trách nhiệm” tại chuỗi sự kiên Bức Tường Tiger. Ngoài ra, Nhà máy bia Heineken Việt Nam là một trong những liên doanh lâu dài, ổn định và thành công nhất tại Việt Nam với đối tác là SATRA Group, trong 26 năm qua.

Chỉ số xếp hạng doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) đã được sử dụng làm tiêu chí cơ bản để xếp hạng và tôn vinh các doanh nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam kể từ 2016. Chỉ số này nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và đã được xây dựng thành thước đo các giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường.

Chiến lược Phát triển bền vững của Heineken Việt Nam tập trung vào 6 lĩnh vực chính: Truyền thông uống có trách nhiệm; Bảo vệ nguồn nước; Giảm phát thải CO2; Hỗ trợ Cộng đồng; Phát triển Nguồn cung ứng bền vững, ưu tiên nguồn cung ứng nội địa; và Nâng cao Sức khoẻ và An toàn.

Thanh Thủy