Theo đó, Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) gộp 5 dự án trọng điểm trong Quyết định 706 năm 2015 của Thủ tướng thành 1 dự án chung có tên gọi: Dự án quản lý và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam. 

Dự án này sẽ gồm 5 hợp phần: Xây dựng và quản lý thương hiệu gạo quốc gia; phát triển thương hiệu gạo quốc gia đối với một số sản phẩm gạo chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; bảo hộ thương hiệu gạo Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo trên thị trường quốc tế; quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam đến người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng; xúc tiến xuất khẩu và phát triển thị trường cho doanh nghiệp và sản phẩm mang thương hiệu gạo Việt Nam.

Diệp Linh