Trong đó các dự án có vốn đầu tư trong nước đạt trên 810 triệu USD, còn lại là vốn đầu tư từ các DN FDI. Mặc dù trong số dự án đăng ký đầu tư trên vẫn còn đến 27 dự án chưa triển khai, nhưng giá trị xuất khẩu các sản phẩm phần mềm, sản phẩm công nghệ cao tại đây đã đạt doanh số lên tới 3 tỷ USD trong năm nay.

Khu Công viên phần mềm Quang Trung hiện cũng đã thu hút được 119 DN vào hoạt động và số lượng DN nội chiếm hơn một nửa, đạt con số 67 DN.

Đ.Thắng