Lợi ích nổi bật của mô hình hợp tác giữa SCB và Generali Việt Nam là khi giao dịch tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch của SCB, khách hàng được cung cấp cùng lúc sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm tại cùng một điểm giao dịch một cách dễ dàng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và đặc biệt là phù hợp với năng lực và nhu cầu tài chính của khách hàng.

Các cán bộ, nhân viên phụ trách dự án phát triển kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng của hai đơn vị đang nỗ lực triển khai hoạt động này trên hệ thống chi nhánh ngân hàng SCB tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn khác.
Lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty bảo hiểm Generali và Ngân hàng SCB.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SCB, cho biết: “Việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng với Generali nhằm khai thác tốt nhất thế mạnh của mỗi bên, qua đó đẩy mạnh tăng trưởng, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, mở rộng mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và gia tăng năng lực cạnh tranh”.

Việt Hà