Hội thảo do ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT chủ trì. Về phía nhà thầu EGI có ông Didier Wiot - Phó Giám đốc kỹ thuật; ông Fabian Georges - Giám đốc dự án và các chuyên gia thực hiện dự án.

Hội thảo được thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết giữa EVNNPT và nhà thầu EGI nhằm trình bày Báo cáo cuối cùng dự thảo của dự án để phía EVNNPT bình luận, đóng góp ý kiến. Báo cáo được thực hiện trên cơ sở bốn mảng hoạt động chính: (1) Hệ thống văn bản luật, dưới luật, các quy trình, quy phạm; (2) Công tác quản lý vận hành và lập kế hoạch, quy hoạch lưới truyền tải điện; (3) Đánh giá về tài sản và trình độ chuyên môn kỹ thuật; (4) Mô hình quản lý và kinh doanh.

Nhà thầu EGI đã nêu ra thực trạng hệ thống truyền tải điện Việt Nam, những khó khăn và thách thức mà EVNNPT gặp phải, cũng như đưa ra 33 đề xuất về giải pháp khắc phục và lộ trình thực hiện về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Lãnh đạo EVNNPT cho rằng Báo cáo cuối cùng dự thảo mà EGI đưa ra, về cơ bản, đã thực hiện theo đúng các nhiệm vụ ký kết trong hợp đồng. Tuy nhiên, EGI cần phân tích sâu và rõ hơn các vấn đề kỹ thuật về lưới truyền tải điện hiện tại; những hợp lý và chưa hợp lý, các phương án cải tiến, cơ chế giá thành, tỷ lệ tổn thất điện năng; các công nghệ và sản phẩm ứng dụng trên lưới, các hoạt động đào tạo cần triển khai… 

Trên cơ sở góp ý, bình luận của EVNNPT, nhà thầu EGI khẳng định sẽ bổ sung, hoàn thiện báo cáo chi tiết hơn và nộp Báo cáo cuối cùng của dự án cho EVNNPT vào cuối tháng 11-2017.

Đề án “Đánh giá thực trạng hệ thống truyền tải điện quốc gia và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại” do EGI thực hiện và hợp đồng thực hiện đề án giữa EVNNPT và EGI có hiệu lực kể từ ngày 1-4, thời gian thực hiện hợp đồng là 8 tháng. Hiện nhà thầu EGI có nghĩa vụ nộp Báo cáo cuối cùng hoàn tất dự án cho EVNNPT vào cuối tháng 11-2017 này.

PV