Hội nghị cũng công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trong đó Tập đoàn Điện lực có 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen vì có thành tích đóng góp tích cực trong việc xây dựng, vận hành, khai trương Cổng DVCQG.

Tại thời điểm khai trương cổng DVCQG (ngày 9/12/2019), chỉ có 8 dịch vụ công được triển khai thì đến nay, đã có tổng số161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tới ngày 11/3/2020, có hơn 2,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 13.600 hồ sơ trực tuyến được thực hiện qua Cổng DVCQG. Ngay khi khai trương, EVN đã được Chính phủ cho phép tích hợp, cung cấp 3 dịch vụ. Ngày 24/12/2019, EVN đưa 12/12 dịch vụ điện mức độ 4 kết nối Cổng DVCQG.

Nhật Hạ