Trong tháng cuối của năm 2017, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tiếp tục tiến hành nhiều giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng như tiếp tục rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ thuế, thường xuyên phân tích, nắm bắt thực trạng tình hình tài chính, dòng tiền của các doanh nghiệp nợ thuế để có giải pháp đôn đốc, thu nợ hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp cố tình chây ì, không nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng trình tự và đúng quy định pháp luật.

Trong trường hơp đã thực hiện tất cả các biện pháp cưỡng chế về nghiệp vụ thuế rồi mà doanh nghiệp vẫn chây ì, không nộp tiền thuế nợ thì Cục Thuế TP Hà Nội sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện biện pháp cưỡng chế theo hình thức rút giấy phép kinh doanh.

PV