Ngoài ra, với quy định “Giảm 30% tiền thuê đất trong thời hạn 6 tháng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bị ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19”, Ban IV và các hiệp hội đề nghị bổ sung quy định “Giảm 50% tiền thuê đất trong thời hạn 9 tháng đối với các DN lưu trú du lịch (khách sạn, khu nghỉ dưỡng...). Ban IV và các hiệp hội cũng đề xuất Bộ KH-ĐT và Bộ Công thương trình Chính phủ cho bổ sung việc giảm giá nước sạch trong năm 2020.

Đặc biệt, về phí công đoàn và BHXH, Ban IV và các Hiệp hội kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để trình Chính phủ (và trình Quốc hội nếu thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội) phương án: cho phép DN miễn đóng kinh phí công đoàn trong năm 2020.

Liên quan đến đề xuất chậm nộp BHXH và các loại bảo hiểm bắt buộc khác đến 31/12/2020, các hiệp hội và DN đề xuất và mong sự chia sẻ từ phía nhà nước với chính sách cho chậm nộp BHXH và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác đến hết 31/12/2020. Đây sẽ là một trong các chính sách tối quan trọng mang lại nguồn lực cho DN trong bối cảnh hết sức khó khăn hiện nay.

Lưu Hiệp