Thông tin liên hệ:

  • Đại lý phân phối chính thức miền Bắc:

Côngty CP Bất động sản TITAN – Hotline: 0948581977 hoặc 0967758686

Công ty TNHH đầu tư và dịchvụ TNB – Hotline: 0981152666

  • Đại lý phân phối chính thức miền Nam:

Công ty TNHH BĐS Smart Realtor & Partners– Hotline: 0909803939

Công ty CP Dịchvụ BĐS G20 – Hotline: 0901105115

Công ty CP Amber Estate - Hotline: 0962625959

Công ty CP Đầutư Phát triển Central Real - Hotline: 0947796850

PV