Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) cho biết, các công trình trọng điểm đảm bảo cấp điện cho APEC 2017 bao gồm: Đường dây 500kV Bắc - Nam và các trạm biến áp trên trục 500kV Bắc - Nam, đặc biệt là các trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, Thạnh Mỹ và Dốc Sỏi; các trạm biến áp cấp điện cho các khu vực diễn ra các Hội nghị quan chức cấp cao, Đối thoại chính sách và Hội nghị Bộ trưởng tại Đà Nẵng, Hội An và Huế.

Bên cạnh đó là các trạm biến áp 220kV và các đường dây 220kV cấp điện khu vực Đà Nẵng, đặc biệt là các trạm biến áp 220kV Hòa Khánh, Ngũ Hành Sơn và các đường dây 220kV đấu nối đến các trạm biến áp này; các trạm biến áp và các đường dây đấu nối nhà máy thủy điện.

Ngoài ra còn có các dự án đảm bảo cấp điện APEC 2017 đã được Công ty Truyền tải điện 2 triển khai và hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trong các năm 2016 và 2017. Đó là, nâng công suất máy biến áp 125 MVA lên 250 MVA trạm 500kV Đà Nẵng; treo dây mạch 2 đường dây 220kV Huế - Hòa Khánh; đường dây 220kV Đà Nẵng - Quận 3 và trạm biến áp 220kV quận 3 (Ngũ Hành Sơn); nâng công suất máy biến áp 125 MVA lên 250 MVA trạm 220kV Hòa Khánh; nâng công suất các máy biến áp 110kV tại trạm 220kV Hòa Khánh và Ngũ Hành Sơn.

Ngày 1-10, Công ty đã hoàn thành đóng điện máy biến áp thứ 2 tại trạm biến áp 220kV Thạnh Mỹ.

Theo EVN NPT cho biết: Ngay từ cuối năm 2016 và các tháng đầu năm 2017, Công ty Truyền tải điện 2 đã triển khai nhiều giải pháp cũng như chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các Truyền tải điện Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải trong mùa khô 2017 và cung ứng điện cho APEC 2017.

Để đảm bảo vận hành an toàn tin cậy lưới điện trong phạm vi quản lý, Công ty Truyền tải điện 2 đã thí nghiệm tăng cường đối với thiết bị vận hành lâu năm, thiết bị quan trọng và đặc biệt thiết bị đảm bảo cấp điện APEC; phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến, hướng dẫn công tác bảo vệ đảm bảo an toàn đến từng người dân sống gần khu vực đường dây.

Các Truyền tải điện cũng phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến (thả diều, đốt rừng, nương rẫy, bắn pháo giấy tráng kim loại hoặc ném các vật thể...), lên các đường dây và trạm biến áp, đảm bảo lưới điện truyền tải được vận hành thông suốt.

H.V.