Theo đó, đại diện NHNN cho biết, hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được khoảng 204,4 nghìn tỷ đồng nợ xấu, ước đạt trên 40,1% tổng nợ xấu được xác định theo Nghị quyết số 42/2017/QH14, trong đó riêng năm 2018 xử lý được khoảng 113,4 nghìn tỷ đồng.

Lãi suất ổn định, tín dụng tăng 2,28%

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết: Tính đến ngày 25-3, tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 2,28% so với cuối năm 2018. Tín dụng được tập trung cho sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Tổng phương tiện thanh toán đến ngày 25-3 tăng 2,67% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 3,23%). 

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục ổn định, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6-9%/năm, 9-11%/năm đối với cho vay trung và dài hạn. Trong 3 tháng đầu năm nay, tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, được hỗ trợ từ nguồn cung ngoại tệ dồi dào. Nhờ đó, NHNN cho biết đã tiếp tục mua được ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6-9%/năm.

Theo ông Trần Văn Tần, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), NHNN đã có công văn chỉ đạo định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống và thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng; trong đó, ưu tiên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn đối với tổ chức tín dụng thực hiện trước thời hạn các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30-12-2016 của NHNN.

Về điều hành tín dụng, trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 là 6,8% và lạm phát bình quân dưới 4% được Quốc hội và Chính phủ đặt ra từ đầu năm, NHNN đã xây dựng chỉ tiêu định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm 2019 khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN, trong những tháng tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%, tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. 

"Chính sách tiền tệ là chính sách ngắn hạn, phù hợp với diễn biến, tình hình kinh tế trong và ngoài nước nên luôn phải có nhiều điểm mới. Nhưng mục tiêu và phương châm điều hành xuyên suốt được NHNN kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát, không chủ quan với lạm phát, mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hiệu quả”, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nói.

Ngoài ra, NHNN cũng đang hướng tới thu hẹp hoạt động cho vay ngoại tệ; chuyển quan hệ tiền gửi, cho vay sang quan hệ mua bán ngoại tệ. 

Vì thế, NHNN đặt lộ trình đến 31-3 sẽ dừng tín dụng ngoại tệ ngắn hạn và đến 30-9 sẽ dừng nhu cầu tín dụng ngoại tệ dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa để phục vụ nhu cầu trong nước. 

Nói thêm về việc xử lý nợ xấu, bà Hồng cho hay các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh. Do vậy, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì dưới 2%.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Nghiêm Thanh Sơn cho biết: trong năm 2018, hoạt động thanh toán Việt Nam đã có những thay đổi mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế và bám sát sự phát triển của công nghệ thanh toán. Chỉ riêng năm 2018, toàn hệ thống ngân hàng đã xử lý thông suốt 73 triệu tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2017, trung bình mỗi ngày xử lý được khoảng 300.000 tỉ đồng. 

Năm 2018, số lượng giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng đạt gần 230,7 triệu giao dịch (tăng 19,02% so với năm 2017) với tổng số tiền giao dịch là 592 nghìn tỷ đồng. Số lượng giao dịch tài chính qua kênh Internet đạt hơn 255,6 triệu giao dịch với giá trị giao dịch khoảng 16,2 triệu tỷ đồng (tăng tương ứng 33,6% và 19,5% so với cùng kỳ năm 2017); số lượng giao dịch tài chính qua kênh điện thoại di động đạt gần 185,1 triệu giao dịch, với giá trị giao dịch gần 1.859,9 nghìn tỷ đồng (tăng tương ứng 41,4% và 169,5% so với cùng kỳ năm 2017).

Về lộ trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội theo Đề án 241 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Cùng với đó, nghiên cứu để có biện pháp cụ thể, thích hợp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển thanh toán qua POS, mPOS, thiết bị chấp nhận thẻ khác trong các ngành, lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục; tiếp tục mở rộng triển khai việc trả lương, thu nhập qua tài khoản; có các biện pháp vận động, khuyến khích để cán bộ, công chức, người lao động tăng cường sử dụng thẻ để thanh toán qua POS, thiết bị chấp nhận thẻ khác tại điểm bán. 

Ngoài ra, cập nhật về tình hình cung ứng dịch vụ thanh toán trong dịch vụ công, đảm bảo kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương để tổ chức, cá nhân có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến…

Thí điểm cho người dân tham gia cho vay ngang hàng

“Cho vay ngang hàng (P2P lending) là hình thức giao dịch dân sự, pháp luật hiện hành chưa giao cho cơ quan chức năng nào quản lý hoạt động này. P2P lending có những điểm thuận lợi với người cho vay và người đi vay vì thời gian nhanh nhưng mặt tiêu cực có thể gây hệ lụy với người tham gia do chưa có cơ chế kiểm soát. 

Chính phủ đã giao NHNN đầu mối nghiên cứu và NHNN đã giao các vụ chức năng tham gia nghiên cứu, đánh giá, tham khảo kinh nghiệm các nước để trình Chính phủ, đề xuất cho thực hiện thí điểm và coi hoạt động này như ngành kinh doanh có điều kiện. Chúng tôi sẽ trình Chính phủ để các hoạt động này phù hợp với xu hướng mới nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ", Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng.

Hết năm 2021, ngân hàng phát hành 100% thẻ chip

Về tiến trình quản lý của NHNN đối với chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chíp, ông Nghiêm Thanh Sơn cho biết, NHNN đã đề ra một lộ trình rất cụ thể trong 3 năm 2019, 2020, 2021 với việc chuyển đổi sang thẻ chip nội địa của các ngân hàng. 

Cụ thể, đến 31-12-2019, có ít nhất 30% số thẻ nội địa được các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hành phải chuyển đổi sang thẻ chip. Đến 31-12-2020, 100% máy ATM và KOS và 60% thẻ phát hành phải chuyển đổi sang thẻ chip và mốc cuối cùng 31-12-2021, 100% thẻ chip được phát hành bởi các ngân hàng cũng như các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

H.A.