Cơ quan thuế cũng tiến hành cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 1.034 doanh nghiệp với số tiền nợ là 2.326 tỷ đồng. Cục Thuế Hà Nội cũng đã hoàn thành gần 5.200 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý truy thu, truy hoàn cả phạt 1.431 tỷ đồng, giảm lỗ 1.366 tỷ đồng và giảm khấu trừ 120 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, đã thực hiện công khai 6 đợt danh sách của 807 đơn vị nợ tiền thuế, phí, tiền thuê đất với tổng số nợ là 1.731 tỷ đồng. Với hàng loạt biện pháp, cơ quan thuế đã thu được 7.433 tỷ đồng tiền nợ thuế. Trong đó, thu nợ thuế, phí là 3.287 tỷ đồng và thu nợ liên quan đến đất là 4.146 tỷ đồng. 

H.A.