Trên cương vị mới, ông Dũng sẽ đảm nhận trọng trách tiếp tục dẫn dắt hoạt động của Ford tại thị trường Việt Nam, bao gồm cả hoạt động sản xuất tại Nhà máy Ford Hải Dương và hoạt động kinh doanh chung của công ty.

Tân Tổng Giám đốc Ford Việt Nam - Phạm Văn Dũng.

Ông Dũng bắt đầu làm việc tại Ford Việt Nam từ năm 1998 với vị trí Kế toán doanh nghiệp.

Ông Dũng đã công tác tại Melbourne, Úc vào những năm 2004- 2005, phụ trách Tài chính cho bộ phận bán hàng và dịch vụ của Ford Úc trước khi trở về Việt Nam và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính tại Ford Việt Nam từ năm 2009.

Nguyễn Hưng