Thời gian qua, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn đã tập trung tái cấu trúc mô hình tổ chức, đặc biệt là tổ chức khối tiêu thụ, áp dụng quản trị tiên tiến, công nghệ thông tin vào quản lý. Với bề dày truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động và có hướng đi đúng, từ năm 2012, Công ty đã có sự tăng trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt, năm 2014, với sản lượng clanh-ke 3.045.000 tấn, tổng sản phẩm tiêu thụ 4.300.000 tấn, trong đó tiêu thụ xi măng 3.580.000 tấn, doanh thu đạt hơn 4.300 tỷ đồng.

Theo ông Ngô Sỹ Túc – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn, 35 năm là quãng thời gian chưa dài so với lịch sử ngành xi măng nhưng Công ty đã góp phần quan trọng vào trang sử truyền thống 85 năm ngành công nghiệp xi măng Việt Nam. Đáng chú ý, từ năm 1995, Công ty đã nhận phụng dưỡng và chăm sóc 136 Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn (năm 2014, Công ty nhận phụng dưỡng thêm hai Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Quảng Nam); đồng thời tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, ủng hộ các vùng bị thiên tai, tham gia chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập, tập thể cán bộ, công nhân lao động Công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất.

PV