Ngày 27-11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Internet Việt Nam 2017, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã chính thức công bố "Các Quy tắc Hướng dẫn về Doanh nghiệp và Nhân quyền", với mục tiêu góp phần vào quá trình toàn cầu hóa xã hội bền vững.

Với hơn 30 trang A4, ấn phẩm đưa ra các nguyên tắc nền tảng và các nguyên tắc hoạt động đối với mỗi quốc gia và doanh nghiệp trong việc bảo vệ nhân quyền, cũng như tôn trọng nhân quyền. Từ đó, cách tiếp cận các biện pháp khắc phục hiệu quả cũng được đề cập tới, nhằm đẩy mạnh việc bảo vệ chống lại hành vi xâm phạm nhân quyền liên quan tới doanh nghiệp. 

Phó Giám đốc Quốc gia của UNDP tại Việt Nam Akiko Fujii chia sẻ về các quy tắc hướng dẫn. 

Chia sẻ tại buổi ra mắt, phó Giám đốc Quốc gia của UNDP tại Việt Nam Akiko Fujii cho hay, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số hóa, việc bày tỏ ý kiến và trao đổi ý kiến trên mạng được coi là quyền tự do. 

Và dựa trên những sáng kiến đổi mới cùng những quy tắc được nêu ra trong ấn phẩm, người nghèo, người dễ bị tổn thương sẽ có cơ hội được hưởng lợi từ những tiến bộ đột phá về khoa học và công nghệ. Việc này sẽ giúp chúng ta thúc đẩy bình đẳng và tiếp cận trong xã hội, góp phần vào quá trình toàn cầu hóa xã hội bền vững. 

Ấn phẩm "Các Quy tắc Hướng dẫn về Doanh nghiệp và Nhân quyền: Thực hiện khung pháp lý về "Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục" của Liên Hợp Quốc" được Đại diện Đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về quyền con người, các công ty đa quốc gia và nhiều doanh nghiệp uy tín soạn thảo. Hội đồng Nhân quyền cũng đã phê chuẩn các quy tắc hướng dẫn theo Nghị quyết 17/4 vào ngày 16-6-2011. 

Huyền Chi - Linh Đan