Cụ thể, dự toán Quốc hội giao cho thu ngân sách 2015 là 911.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 26/12 đã vượt 4,2%, tương đương gần 40.000 tỷ. Dự báo cả năm đạt 973.000 – 976.000 tỷ đồng, tăng 62.000 – 65.000 tỷ đồng so với dự toán và tăng 13% so với số thực hiện 2014.

Theo đó, 10.000 tỷ đồng thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước để đưa vào cân đối Ngân sách Trung ương 2015 do giá dầu giảm dù đã được Quốc hội đồng ý, nhưng có thể sẽ không cần dùng đến. Trong các địa phương trên cả nước, có 55 địa phương hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, chỉ có 8 địa phương hụt thu, nhưng số lượng không lớn. Có 36 địa phương thu vượt trên 10%.

Ngân sách 2016 dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn, do giá dầu chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính đã tính đến phương án giá dầu từ 55 USD/thùng đến 35 USD/thùng, nhưng có khả năng sẽ phải tính thêm phương án 30 USD/thùng. Do đó, kiến nghị các địa phương từ đầu năm phải quyết liệt trong việc thu ngân sách, quản lý chi phải cực kỳ triệt để, tiết kiệm.

Số thu từ nợ đọng thuế đến nay, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, cũng đã đạt 38.000 tỷ đồng. Trong tổng số 76.000 tỷ nợ đọng, nếu loại trừ các yếu tố doanh nghiệp phá sản, bỏ trốn, nợ phạt chậm nộp của thời kỳ doanh nghiệp khó khăn 2012 – 2013, thì nợ thuế còn khoảng hơn 50.000 tỷ. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết hiện Bộ Tài chính đang tiến hành phân loại nợ để tiến tới trình Quốc hội phương án giải quyết dứt điểm.

Vũ Hân