Theo đó, căn cứ biên bản làm việc ngày 14-3-2019 tại cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ, qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú thọ thống nhất xác định: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả có ký hợp đồng mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại Công ty Cổ phần đầu tư UDIC. 

Việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương không phải là hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền. Công văn khẳng định: “Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương”.

Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn mà Tập đoàn Đèo Cả 
 tham gia trong quá trình thi công.

Trước đó, năm 2017, khi tiếp nhận chuyển nhượng dự án, chính Tập đoàn Đèo Cả đã đề nghị Bộ Giao thông mời Kiểm toán Nhà nước vào cuộc. Kiểm toán nhà nước đã có kết luận tại thông báo số 420/KTNN-TH ngày 30-8-2017: "Trình tự, thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư, năng lực nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 về đầu tư theo đối tác công tư"

Kiểm toán cũng kết luận việc chấp hành chế độ quản lý tài chính; kế toán: "Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay, được đơn vị hạch toán và theo dõi đầy đủ. Vốn đầu tư được quản lý sử dụng đúng mục đích, công tác giải ngân thanh toán được tiến hành kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, của dự án. Việc chấp hành trình tự thủ tục rút vốn, giải ngân theo quy định".

Công an tỉnh Phú Thọ có công văn khẳng định Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương

Sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tham gia tiếp nhận Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã nhanh chóng giải quyết các vướng mắc của Dự án. Không những bù đắp được phần chậm tiến độ gần 2 năm trước đó, mà Đèo Cả còn thực hiện vượt tiến độ 18% dự kiến, đảm bảo hoàn thành, đưa dự án vào khai thác cuối năm 2019.

Tại buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn ngày 24-9-2018, trên cơ sở rà soát các nội dung có liên quan, qua báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng đã đánh giá cao sự nỗ lực của các bên liên quan trong việc đảm bảo tiến độ dự án quan trọng này.

Đối với Quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc trả số tiền còn lại của Ông Nguyễn Văn Dương, ngày 14-3-2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã nộp số tiền 59.787.000.000 đồng vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

PV