Cụ thể: ngành khai khoáng tăng 6,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%. 

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao là: Sản xuất xe có động cơ tăng 32%; dệt tăng 22,8%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 21,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 19,6%... 

Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành là điện, thép cán, điện thoại di động, tivi, ôtô, giày, dép da...

V.H.