Các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đã tốt lên hàng tháng trong suốt một năm rưỡi vừa qua. Số lượng đơn đặt hàng mới tại các công ty sản xuất ở Việt Nam đã tăng mạnh trong tháng 2, với tốc độ tăng mạnh hơn một chút so với tháng 1. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trong 6 tháng liên tiếp. Tồn kho hàng mua đã giảm tháng thứ 2 liên tiếp vì hàng tồn kho đã được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Trong khi đó, tồn kho hàng thành phẩm hầu như không thay đổi trong tháng 2 sau khi giảm nhẹ vào đầu năm.

A.H.