Trong năm 2014, Vinamilk cũng đã thu mua hơn 183 triệu kg sữa, tăng 17,12% so với năm 2013. Riêng khu vực phía Bắc, công ty thu mua gần 22 triệu kg sữa (mua từ hộ nông dân 14,7 triệu kg), tăng 50,1% sản lượng và 58,6% giá trị. Trong cả nước, lượng sữa nguyên liệu do Vinamilk thu mua của nông dân chiếm hơn 60%.

Giá sữa tươi nguyên liệu cao nhất mà Vinamilk thu mua là 14.000 đồng/kg.

Hiện nay, Vinamilk đang hỗ trợ thu mua sữa cho hộ nông dân chăn nuôi bò sữa cùng một mặt bằng giá thu mua với các trang trại thuộc công ty con của Vinamilk. Giá thu mua được tính theo nhóm chất lượng với mức cao nhất là 14.000 đ/kg. Đồng thời nếu chuồng trại của hộ chăn nuôi đạt yêu cầu sẽ được hỗ trợ thêm 200 đ/kg.

Các hộ chăn nuôi muốn cải tạo và nâng cấp chuồng trại cũng sẽ được Vinamilk hỗ trợ.

K. Vy