Theo UBCKNN, hiện nay, một số công ty trên thị trường có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vựccông nghệ tài chính (Fintech) bao gồm tiền kỹ thuật số (cryptocurrency), huy động vốn thông qua phát hành tiền kỹ thuật số (ICO) và các sản phẩm khác liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, những sản phẩm mới này chưa được pháp luật điều chỉnh nên còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ càng, cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới để hạn chế tổn thất.

Đồng thời, để giảm thiểu rủi ro, UBCKNN yêu cầu các công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về phát hành, huy động vốn, công bố thông tin… đối với các sản phẩm mới trên. UBCKNN cũng yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số cũng như các sản phẩm công nghệ tài chính khác và tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

H.A.