Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Quang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên; ông Trương Ngọc Anh và ông Phạm Toàn Vượng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Agribank.

Ông Trịnh Ngọc Khánh, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Thanh - Ủy viên Ban cán sự, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ông Trịnh Ngọc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, thay mặt Ban lãnh đạo Agribank phát biểu cảm ơn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quan tâm, bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Agribank, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo để đưa Agribank từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Ông Đặng Văn Quang phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại diện các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm, ông Đặng Văn Quang đã phát biểu nhận nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết, khắc phục khó khăn, chung sức cùng Ban Lãnh đạo Agribank cũng như toàn thể cán bộ viên chức toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trần Xuân