Ông Phạm Lương Sơn khẳng định, đến nay, dù chưa hết tháng 12 nhưng BHXH đã có thu vượt mức do Thủ tướng Chính phủ giao trong cả năm 2017 và một trong cố gắng của ngành đó là giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến 26 tháng 12, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,52 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,72 triệu người; BHXH tự nguyện là 291 nghìn người; bảo hiểm y tế (BHYT) 81 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86% dân số.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại cuộc họp báo

Toàn ngành thu 289.349 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch giao; trong đó, thu BHXH là 194.943 tỷ đồng; thu BHTN là 13.263 tỷ đồng; thu BHYT là 81.143 tỷ đồng. Số tiền nợ BHXH là 5.737 tỷ đồng, chiếm 3,0% số kế hoạch thu BHXH do Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 0,8% so với năm 2016Toàn ngành cấp 13,5 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,3% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; cấp được 78,2 triệu thẻ BHYT. Thực hiện Luật BHXH, ngành BHXH đã bàn giao khoảng 9,1 triệu sổ BHXH, đạt trên 70% so với tổng số sổ BHXH phải bàn giao cho người lao động

Tuy nhiên, theo ông  Phạm Lương Sơn, bên cạnh những mặt công tác đạt được, BHXH tự nguyện vẫn chưa thực sự hấp dẫn, thời gian tới, BHXH sẽ đa dạng hóa theo phân tầng thu nhập. 

Năm 2018, BHXH sẽ cải cách hành chính đi vào một quy trình chuyên môn, điện tử hóa. BHXH Việt Nam đưa vào vận hành Trung tâm điều hành hệ thống Công nghệ thông tin, chuẩn hóa 4.0.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Hoạt động của Trung tâm dịch vụ khách hàng (hỗ trợ khách hàng) hoạt động có hiệu quả, đã phân công các kíp trực 24/24h, tất cả các ý kiến thắc mắc được trả lời, giải đáp ngay qua các kênh... 

Trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Trung tâm Dịch vụ khách hàng đã nhận được tổng số 141.511 cuộc gọi đề nghị hỗ trợ từ khách hàng đối với các hệ thống: Cổng thông tin điện tử, Giám định BHYT và Giao dịch điện tử. 

Trong đó, khách hàng đề nghị hỗ từ hệ thống Cổng thông tin điện tử chiếm số lượng nhiều. Nội dung đề nghị hỗ trợ của hệ thống Cổng thông tin điện tử tập trung vào các đề nghị về: Tra cứu mã số BHXH, tra cứu thông tin quá trình đóng BHXH, BHYT; tra cứu giá trị sử dụng thử BHYT và các thông tin hỏi đáp về chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

Ông Phạm Lương Sơn cũng cho biết, theo nhiệm vụ kế hoạch công tác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tháng 12 và thời gian trước đó, BHXH Việt Nam đã bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; từng bước đổi mới phương thức hoạt động ngành BHXH theo hướng phục vụ chu đáo, nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia...

Một nội dung quan trọng tại cuộc họp báo đó chính là công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người dân được biết những nội dung mới trong quy định của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 liên quan đến việc trục lợi, trốn đóng BHXH; tuyên truyền cho người lao động, người dân hiểu về ý nghĩa và mục đích của việc trả sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Trước đó, tháng 8-2017, Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 5 năm (2017-2022). Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn mới này sẽ được điều chỉnh kịp thời theo những thay đổi của pháp luật nói chung và pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nói riêng. Từ đó, có phương án phối hợp chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; kịp thời xử lý nghiêm minh những vi phạm trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm; bảo đảm tính hiệu quả, nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước; góp phần thiết thực đảm bảo hướng tới hoàn thiện mục tiêu BHYT toàn dân, và BHXH cho người lao động.

Theo Quy chế này, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm  lực lượng Cảnh sát kinh tế các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan bảo hiểm để phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm.

Thời gian tới, các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, Bộ Công an tích cực phối hợp trong các mặt công tác, trong đó có các nội dung liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN được quy định trong Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực từ 1-1-2018, với các  điều luật hình sự về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN gồm:

Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;

Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế và

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Anh Hiếu