Tại các nước như Malaysia và Singapore, khoảng 70%-80% dân số đang tham gia bảo hiểm nhân thọ, nhưng ở Việt Nam, tỷ lệ này chỉ dừng ở mức 8%. Tuy nhiên, những người Việt từng nói "không" với bảo hiểm nhân thọ đang dần thay đổi quan điểm thành tích cực, khi thực tế ngày càng có nhiều gia đình được bảo vệ trước các rủi ro khó lường trong cuộc sống.

Theo số liệu tổng kết về tình hình an toàn giao thông, năm 2018 toàn quốc xảy ra 18.736 vụ tai nạn. Song song với tai nạn giao thông, ung thư và đột quỵ cũng nằm trong nhóm đầu những nguyên nhân gây tử vong tại Việt Nam khi cứ mỗi ngày trôi qua, có 312 người tử vong vì ung thư, 274 người bị cướp đi sinh mạng vì bệnh đột quỵ.

“An Phát Cát Tường” bảo vệ tối đa trước các rủi ro
"An phát cát tường" cung cấp quyền lợi bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe.

Nhằm xây dựng giải pháp tài chính ưu việt, giúp mỗi cá nhân và gia đình chuẩn bị chu toàn, bảo vệ tương lai, vừa đáp ứng được nhu cầu tích lũy, đầu tư và bảo vệ ưu việt trước các rủi ro, Bảo Việt Nhân thọ đã nghiên cứu, nâng cao tính năng của các sản phẩm hiện hành để cho ra mắt sản phẩm “An Phát Cát Tường” – là giải pháp tài chính vững chắc của các gia đình Việt trước rủi ro tai nạn, chi trả các chi phí y tế, đặc biệt chi trả cho bệnh ung thư từ ngay giai đoạn đầu và đột quỵ. Ngoài các quyền lợi ưu việt, sản phẩm cũng rất linh hoạt và đem lại giải pháp tích lũy hiệu quả cho người tham gia.

“An Phát Cát Tường”đồng thời đáp ứng được nhu cầu của những cá nhân có thu nhập không ổn định với tính linh hoạt cao.Người tham gia bảo hiểm được lựa chọn thời hạn bảo hiểm và thời hạn đóng phí, cũng như tăng hoặc giảm phí bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và điệu kiện kinh tế trong từng thời điểm.

 Khách hàng có thể lựa chọn đóng phí 1 lần, đóng phí trong thời gian ngắn là 5 năm, hoặc đóng phí định kỳ, mà vẫn được hưởng quyền lợi bảo vệ lâu dài, tối đa 20 năm. Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm có nhu cầu tài chính cần sử dụng trước thời điểm đáo hạn, có thể rút trước một phần Giá trị tài khoản để phục vụ cho những dự định tài chính cần thiết.

Tích lũy ưu việt, tiết kiệm hiệu quả với lãi suất ở mức cao trên thị trường
"An phát cát tường" cũng giúp người tham gia tiết kiệm và tích lũy tiền.

Khi không xảy ra rủi ro, người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được tổng quyền lợi đáo hạn với giá trị tích lũy cao. Đặc biệt,hợp đồng còn được hưởng lãi suất đầu tư từ quỹ liên kết chung và được đảm bảo quyền lợi chắc chắn với lãi suất cam kết và quyền lợi thưởng gia tăng đầu tư.

Bảo hiểm nhân thọ là một sự cam kết lâu dài giữa khách hàng và công ty bảo hiểm, trong đó, không chỉ người tham gia bảo hiểm được bảo vệ trước rủi ro về bệnh tật, tai nạn mà cả gia đình sẽ được bảo đảm tài chính, bù đắp cho sự mất mát về vật chất khi những bất trắc khó lường xảy ra. Trong trường hợp người được bảo hiểm bình an đến lúc kết thúc hợp đồng, tổng giá trị đáo hạn sẽ là nguồn tích lũy lớn, giúp khách hàng thực hiện các kế hoạch tương lai hoặc an nhàn hưởng thụ tuổi già.

Trong thời gian ra mắt sản phẩm “An Phát Cát Tường”, Bảo Việt Nhân thọ dành tặng 72 xe máy Honda Vision và 360 Quạt điều hòa chức năng Kangaroo cho các khách hàng tham gia trong thời gian từ ngày 05/6/2019 đến hết ngày 31/7/2019.


Phan Hiển