Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Bền vững xuất sắc nhất Việt Nam 2018

2018 là năm thứ 3 tổ chức Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam, do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

Để được lựa chọn vào Bảng xếp hạng, Tập đoàn Bảo Việt và các doanh nghiệp tham gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc khắt khe dựa trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững (CSI). Bộ Chỉ số CSI được xây dựng như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội. Bộ Chỉ số còn là một công cụ để ghi nhận các mục tiêu đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn.

Thông qua việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trọng yếu về 3 yếu tố chính gồm kinh tế, xã hội, môi trường và đạt điểm đánh giá cao chung cuộc, Tập đoàn Bảo Việt đã được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 10 “Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2018”. Việc tham gia và đạt thứ hạng cao tại Bảng xếp hạng 3 năm liên tiếp đã phản ánh những đóng góp liên tục của Tập đoàn Bảo Việt trong việc chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, được các nhà thẩm định ghi nhận và phản ánh trong kết quả xếp hạng năm nay.

Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững không chỉ là câu chuyện, là niềm tự hào của ngày hôm nay, mà còn lan tỏa ý nghĩa và động lực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng bền vững, để từ đó, hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế và trở thành thương hiệu quốc gia và là niềm tự hào của mỗi công dân Việt Nam.

Gắn kết phát triển bền vững với mục tiêu kinh doanh, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm để lan toả, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp chung tay phát triển bền vững

Là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ trong phát triển kinh tế, mà còn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong việc tuyên bố và hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững. Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp quốc hướng tới một thế giới bền vững, theo đó doanh nghiệp được nhận định là nhân tố quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển giai đoạn 2015-2030, Bảo Việt đã gắn kết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs) trong định hướng chiến lược phát triển và áp dụng Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững (GRI Standards) để lựa chọn ra các mục tiêu trọng tâm về phát triển bền vững và gắn kết trong định hướng chiến lược phát triển của Bảo Việt giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt cũng tích cực tham gia, chia sẻ với tư cách diễn giả về kinh nghiệm lập Báo cáo thường niên theo mô hình tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững tại các hội nghị trong nước và quốc tế như: Hội nghị thượng đỉnh phát triển bền vững Châu Á (ASRS) tại Singapore; Hội nghị về vai trò doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững do VBCSD và các bộ, ban ngành trong nước tổ chức.

Việc tích cực tham gia chia sẻ kinh nghiệm tại các diễn đàn uy tín quốc tế và trong nước, Bảo Việt mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính cấp bách và ý nghĩa của việc phát triển bền vững, đồng hành cùng tiến trình lan tỏa và xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp bền vững.

PV