BHXH tỉnh Đồng Tháp đã làm việc với Bưu điện tỉnh để thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 4-5 tại nhà cho người dân.

Cụ thể, người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH nhận tiền mặt không cần đến các điểm chi trả để nhận tiền, nhân viên Bưu điện sẽ trực tiếp điện thoại hẹn ngày và phát tiền đến tận nhà người hưởng. Người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM vẫn thực hiện như trước đây. Cùng với đó, BHXH cũng chốt lại với Bưu điện các phương án tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua Bưu điện đảm bảo thông suốt, hiệu quả và an toàn nhất cho người dân, NLĐ và DN…

BHXH tỉnh Đồng Tháp đảm bảo quyền lợi của người dân, người lao động  và doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiện nay, nhiều giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đã được cơ quan BHXH tỉnh triển khai như: Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật; bố trí cán bộ trực giải quyết công việc theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thống nhất với Bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ…

BHXH tỉnh Đồng Tháp cũng đã thống nhất với ngành y tế và các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên toàn tỉnh về việc cấp thuốc BHYT điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Đồng Tháp cũng chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời KCB hoặc chuyển tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm bệnh. Đồng thời, thực hiện tạm ứng kinh phí kịp thời cho các cơ sở KCB của quý I/2020...

PV