Tại Lễ trao giải lần này, có 7 hạng mục giải thưởng ấn tượng được trao cho 17 tổ chức thành viên, nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng góp tích cực của các tổ chức vào sự thành công chung của ASSA. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) hiệu quả.

Hệ thống giải thưởng của Hiệp hội ASSA, gồm các loại giải: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi, dịch vụ khách hàng, truyền thông chiến lược, công nghệ thông tin, tăng diện bao phủ bảo hiểm, kiến thức tài chính, quản trị tốt.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu thay mặt Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận giải.

Theo đó, các giải thưởng được trao như sau:

1. Giải Đổi mới sáng tạo là giải thưởng được trao cho những sáng tạo, cải tiến về sản phẩm, dịch vụ, chất lượng dịch vụ, đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn dành cho:

- SOCSO Malaysia với Hệ thống phục hồi điện tử (E-Pulih): Đây là một sản phẩm dịch vụ vận hành của Malaysia mang lại những ứng dụng cho bệnh nhân được nhận bộ phận cấy ghép.

- SSS Philippines với Chiến lược mới trong việc đảm bảo tuân thủ Luật BHXH- Oplan Tokhang. Chiến lược này đảm bảo rằng người SDLĐ tuân thủ nghiêm ngặt hơn những quy định phải làm cho NLĐ theo đúng nội dung được nêu trong Luật BHXH.

- CPF Singapore với Dịch vụ chăm sóc, xây dựng kế hoạch nghỉ hưu của Tổ chức CPF Singapore. Dịch vụ này cung cấp một kênh hỗ trợ các thành viên, những người dân về hưu thuận tiện hơn trong việc tiếp cận với những hoạt động, chương trình kế hoạch… bằng những thiết bị điện tử, thay vì phải trực tiếp đến các đơn vị phụ trách.

2. Giải Chuyển đổi nhằm hướng đến những thành công của một tổ chức, khi đánh giá về mặt hiệu quả, tiện lợi… Giải thưởng này được trao cho Tổ chức Quỹ quốc gia cho Cựu chiến binh (NFV) của Campuchia.

3. Giải Dịch vụ khách hàng dành cho 3 tố chức:

- Quỹ BHXH Campuchia- đây là quỹ BHXH thứ 2 của Campuchia, tập trung vào việc đảm bảo các lợi ích xã hội cho người dân, giảm thiểu đói nghèo.

- Quỹ BHXH Lào với sản phẩm nâng cao, mở rộng dịch vụ qua hệ thống ngân hàng như: Hỗ trợ chi trả, ATM, máy EDC…

- Cơ quan phụ trách BHXH Thái Lan với sản phẩm dịch vụ tự phục vụ đa nền tảng.

4. Giải Truyền thông chiến lược được trao cho Quỹ Tín thác nhân viên Brunei, với sản phẩm quản lý các mối quan hệ nội bộ; tổ chức giải quyết chế độ đãi ngộ và hưu trí của Philippines với sản phẩm chương trình phổ biến thông tin.

5. Giải Công nghệ thông tin được trao cho 4 tổ chức:

- BPJS Ketenagakerjaan (Indonesia), với sản phẩm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống BHXH Indonesia thông qua ứng dụng di động.

- Quỹ Hỗ trợ NLĐ của Malaysia, với sản phẩm phát triển ứng dụng di động I-AKAUN và E-CARUMAN.

- Tổ chức PhilHealth của Philippines với sản phẩm chuyển đổi dữ liệu.

- Đặc biệt, tại hạng mục giải thưởng Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam đã vinh dự nhận giải với sản phẩm phát triển cách thức quản lý hệ thống thanh toán và giám sát KCB. Với hệ thống CNTT của mình, BHXH Việt Nam tổ chức kết nối với hơn 12.000 điểm KCB từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, chuẩn hoá dữ liệu đầu vào; từ đó tạo thuận lợi cho việc quản lý, giám sát quy trình KCB, thanh toán giữa đơn vị KCB và cơ quan BHXH.

6. Giải Tăng diện bao phủ bảo hiểm được trao cho BHXH Thái Lan với mô hình Trung tâm đăng ký bảo hiểm quốc gia Thái Lan.

7. Giải Kiến thức tài chính được trao cho Hệ thống dịch vụ công BHXH Philippines, với việc xây dựng và phát triển mô hình khoản vay hỗ trợ tài chính.

8. Giải Quản trị tốt dành cho NSSFC, với mô hình nâng mức lương hưu tối thiểu và Tổ chức BPJS Kesehatan (Indonesia), với sản phẩm triển khai mô hình nền tảng mở.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

Hiếu Quỳnh