Để tạo thuận lợi cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trước đó,  ngày 27/3, BHXH tỉnh Nam Định ban hành Công văn số 866 về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Thay vì chi trả tập trung tại các điểm Bưu cục như hiện nay, cơ quan Bưu điện sẽ tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên. Đối với người dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận thay và người hưởng bị bệnh mãn tính đang điều trị ngoại trú, thì báo với cơ quan Bưu điện để được hỗ trợ chi trả tại nhà.

BHXH sẽ phối hợp cùng Bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5-2020 cho người hưởng.

Theo BHXH tỉnh, trước mắt, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà người hưởng sẽ được thực hiện từ ngày 3/4 đến ngày 29/4; việc chi trả tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã và Bưu cục được thực hiện từ ngày 16/4 đến 29/4. Riêng với những trường hợp chưa lĩnh và trường hợp tăng mới sẽ thực hiện từ ngày 2/5 đến 25/5.

Để đảm bảo an toàn cho người hưởng cũng như cho bản thân, trong suốt quá trình chi trả, nhân viên Bưu điện sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước và sau khi chi trả…

Chi Anh