Theo đó, năm 2017, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ một cách hết sức chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ, giải pháp để duy trì lạm phát cơ bản trong năm ở mức 1,4-1,6% và kết thúc năm lạm phát cơ bản ở mức 1,41%. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp đã tạo điều kiện cho công tác điều hành lãi suất.

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết: Năm 2018, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, NHNN sẽ ban hành Chỉ thị 01 triển khai nhiệm vụ hoạt động ngành Ngân hàng năm 2018. 

Việc giảm lãi suất cho vay sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất và đời sống.

"Trong đó, một trong những nội dung điều hành là chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét giảm lãi suất cho vay. Để thực hiện được nhiệm vụ này, NHNN cũng xem xét giảm cả lãi suất cho vay trên thị trường mở (OMO) hỗ trợ các tổ chức tín dụng có điều kiện để giảm lãi suất cho vay", Thống đốc nói.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thống đốc, ngay tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng Công thương (VietinBank) cùng phát biểu ủng hộ yêu cầu của Thủ tướng và định hướng của Thống đốc, sẽ triển khai ngay kế hoạch giảm tiếp lãi suất cho vay ngay trong tuần này.

Nói là làm, ngay ngày 9-1-2017, Agribank đã công bố giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng giảm chi phí vốn. Theo đó, kể từ ngày 10-1-2018, Agribank thực hiện giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ tối đa 6,5%/năm xuống còn tối đa 6,0%/năm và giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 8%/năm xuống còn từ 7,5%/năm đối với các khách hàng là đối tượng ưu tiên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh. 

Doanh nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn được ưu tiên giảm lãi suất.

Cụ thể, Agribank đồng loạt giảm 0,5%/năm mức lãi suất cho vay của khách hàng thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN gồm Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại; Phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao. 

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn đối với nhóm khách hàng này chỉ còn tối đa 6%/năm và lãi suất cho vay trung, dài hạn tối thiểu chỉ từ 7,5%/năm (giảm 0,5%/năm so với năm 2017). 

Như vậy, mức lãi suất cho vay của Agribank đối với các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ hiện đang ở mức thấp nhất thị trường và thấp hơn 0,5%/năm đối với lãi suất cho vay ngắn hạn theo Quyết định 1425/QĐ-NHNN ngày 7-7-2017 của NHNN. 

Động thái này của Agribank được đánh giá là tích cực trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về việc tín dụng ngân hàng cần tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện tích cực thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Tín dụng tiếp tục được mở rộng hợp lý và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển và tạo động lực cho tăng trưởng.

Một “đại gia” khác là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng công bố giảm lãi suất trong ngày 10-1-2018. Theo đó, với 5 đối tượng ưu tiên theo quy định, Vietcombank tiếp tục tiến hành giảm lãi suất cho vay ngắn hạn mức tối đa 6%/năm. 

Đối tượng áp dụng là những doanh nghiệp Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Thời gian thực hiện ưu đãi lãi suất là từ 15-1-2018 đến 31-12-2018.  Việc các ngân hàng lớn đi đầu trong giảm lãi suất cho vay theo chủ trương của Chính phủ và NHNN cho thấy sự nỗ lực cũng như trách nhiệm của ngành Ngân hàng đối với nền kinh tế.

Lệ Thúy