Từ ngày 1-11-2016, Agribank chính thức triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch” trên toàn quốc. Agribank không hạn chế về nguồn vốn, dành tối thiểu 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình này.

Hưởng lợi từ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp an toàn

Với gần 30 năm gắn bó, đồng hành cùng “Tam nông”, Agribank luôn giữ vai trò chủ đạo đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đến 30-9-2016, tổng tài sản của Agribank đạt 980.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn 890.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 720.000 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt trên 500.000 tỷ đồng, tỷ trọng trên 70% tổng dư nợ cho vay, chiếm hơn 50% thị phần dư nợ tín dụng toàn ngành Ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này. Agribank hiện đang tích cực triển khai 7 chính sách tín dụng và 1 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Do vậy, hơn ai hết và hơn bao giờ hết, Agribank nhận thức sâu sắc về những nguy cơ khi nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức to lớn trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đây là những vấn đề nóng bỏng đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, là nhiệm vụ cấp bách đặt ra đối với toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội, trong đó có Agribank.

Với quyết tâm thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới bền vững gắn kết tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp an toàn, phát triển bền vững, Agribank không hạn chế về nguồn vốn, dành tối thiểu 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch”.

Tổng Giám đốc Agribank Tiết Văn Thành công bố gói tín dụng ưu đãi 50 ngàn tỷ đồng của Agribank phục vụ nông nghiệp sạch.

 Chương trình được áp dụng kể từ ngày 1-11-2016 các đối tượng khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại tham gia các khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, quy mô lớn được Agribank thực hiện ưu đãi cho vay như sau:

Về lãi suất cho vay, tùy theo mức độ tham gia các khâu trong chuỗi cung ứng vật tư đầu vào – sản xuất – tiêu thụ, khách hàng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn 0,5%- 1,5% so với lãi suất cho vay thông thường của Agribank.

Về tài sản bảo đảm, Agribank ưu tiên xem xét cấp tín dụng ngắn hạn không có tài sản bảo đảm đối với các khách hàng tốt, khách hàng truyền thống của Agribank.

Về chính sách phí dịch vụ, Agribank thực hiện chính sách ưu đãi về phí, khách hàng vay vốn theo chương trình này, được miễn phí toàn bộ chuyển tiền trong hệ thống Agribank, giảm 50% theo mức phí đối với chuyển tiền ngoài hệ thống. 

Thông qua triển khai chương trình tín dụng ưu đãi này, Agribank trở thành Ngân hàng thương mại đầu tiên dành gói tín dụng lớn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” chủ lực trên thị trường tín dụng nông thôn.

Cùng hành động vì một nền nông nghiệp an toàn, phát triển bền vững

Việt Nam là đất nước nông nghiệp với 70% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, 80% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, và nông nghiệp đóng góp khoảng 22% GDP, chiếm 30% kim ngạch xuất khẩu. 

Sau nhiều năm mở cửa và hội nhập kinh tế, Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, nay đã trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về lúa gạo và nhiều mặt hàng nông sản có giá trị khác. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với thách thức to lớn như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún dẫn đến năng suất và hiệu quả thấp, khó kiểm soát an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững là mục tiêu hàng đầu được Agribank hướng đến.

Trên nền tảng thế mạnh có mạng lưới rộng lớn nhất với hơn 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch có mặt khắp mọi vùng, miền, huyện đảo, cùng gần 40.000 cán bộ nhân viên am hiểu, gắn bó với địa phương… 

Agribank luôn làm tốt công tác huy động vốn với nguồn vốn dân cư tăng trưởng tốt, đồng thời tranh thủ nguồn vốn từ các dự án ngân hàng phục vụ… đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho “Tam nông”; đi đầu trong thực hiện các chương trình tín dụng, chương trình trọng điểm, ưu tiên của Đảng và Chính phủ, trong đó Agribank luôn chú trọng tín dụng vào các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi sinh, môi trường. 

Hưởng ứng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và quán triệt chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, Agribank đã ngay lập tức vào cuộc triển khai thông qua các hành động cụ thể: Ban hành văn bản về việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng nhằm chỉ đạo toàn hệ thống, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng gắn với quản lý môi trường – xã hội, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về hoạt động cấp tín dụng xanh, nâng cao ý thức sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng... 

Trong quy trình nghiệp vụ tín dụng, sổ tay tín dụng của Agribank luôn gắn việc thẩm định dự án, phương án vay vốn với vấn đề đảm bảo môi sinh, môi trường, các dự án phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt của cấp thẩm quyền theo quy định của pháp luật, kiên quyết loại trừ cấp tín dụng đối với các dự án có khả năng ảnh hưởng lớn và nghiêm trọng đến môi trường, xã hội… 

Agribank đã tham gia nhiều Dự án có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường do Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức tài chính tài trợ như: Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học; Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững; Quản lý rủi ro thiên tai; Hỗ trợ nông nghiệp Cacbon thấp; Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng; Điện gió; đưa vốn tín dụng vào công cuộc chống hạn, mặn Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung Tây Nguyên…

Để triển khai các chương trình tín dụng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững, kiên định đồng hành thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới bền vững gắn kết tái cơ cấu nông nghiệp, Agribank tiến hành ký thỏa thuận với Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương về việc hợp tác trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016–2020 với một số nội dung về hỗ trợ vốn tín dụng gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đầu tư hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình chuỗi giá trị; Ký kết thỏa thuận liên ngành với Trung ương Hội Nông dân và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các bên triển khai cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn… 

Tiếp tục bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để điều hành công tác tín dụng đúng hướng, đúng mục tiêu, ưu tiên nguồn vốn hợp lý đảm bảo tăng trưởng tín dụng lĩnh vực nông nghiệp phù hợp, bền vững; đặc biệt đối với chương trình tín dụng xanh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP... 

Đồng thời, Agribank tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành mới cơ chế chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp theo hướng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phù hợp quy định của pháp luật, không đầu tư tín dụng nếu dự án chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng, phát triển không bền vững.

Phát biểu tại buổi họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế “Nông nghiệp sạch” – Con đường Nông sản Việt  được tổ chức vào tối ngày 10-10-2016 tại Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Agribank Tiết Văn Thành khẳng định, với mong muốn khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch và bền vững, cung cấp nông sản thực phẩm chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng, Agribank kỳ vọng chương trình truyền hình thực tế “Nông nghiệp sạch” – Con đường Nông sản Việt (dự kiến phát sóng trên VTV1-kênh thời sự chính luận uy tín của Đài Truyền hình quốc gia từ ngày 1-11-2016 vào lúc 18h20) giới thiệu, quảng bá tới khán giả truyền hình trong và ngoài nước các loại nông sản Việt, các vùng nông nghiệp nổi tiếng, thúc đẩy phát triển các chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch đang dần được hình thành trên toàn quốc sẽ là chương trình truyền hình thực sự hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Thông qua chương trình này, Agribank cũng mong muốn góp phần nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, từ đó thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và sự an toàn của hàng nông sản Việt Nam, hướng đến phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, giữ được thị trường tiêu dùng trong nước và có vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

PV